LINKS NAAR GRENSPALEN

Ooit was dit een van de eerste grenspalensites. Maar gelukkig zijn er intussen veel meer. Klik en oordeel.


Grenspaalsites

 http://www.grenspalen.com
Prachtige site van Jannis Deeleman over de grenspaalrijke streek rond het drielandenpunt in Vaals. Maar ook over de 'werkloze' grenspalen in BelgiŽ op de oude Duits-Belgische grenslijn en andere bijzondere palen. Veel achtergrondinformatie beschikbaar.

http://www.grensmarkeringen.be
Peter Dirven komt via zijn werk vaak in de buurt in de grens. Hij heeft in korte tijd al erg veel grenspaalreeksen gefotografeerd. Op zijn website zien we als begin een groot gedeelte van de Nederlands-Belgische reeks. Opvallend is dat Peter ook bewust zoekt naar de stenen tussenpalen, dat zien we nog te weinig aan de BENL-grens. Verder de uitstekende plattegronden.
De tweede reeks die hij behandelt zijn de Oostenrijkse palen in de Nederlanden. Voor de toekomst noemt hij o.a. nog als inhoud: BelgiŽ-Pruisen-palen, Moresnetpalen , Puttepaaltjes, BelgiŽ-Duitslandpalen, Nederland-Duitslandpalen, provinciepalen, Hagepalen.

http://www.grenzsteine.de
Eberhard Gutberlett is een Duitser die sinds Ī 2000 gegrepen was door het grenspalenvirus. Hij is helaas op 2 juni 2019 overleden. We herinneren hem als een enthousiaste en erg aardige man die zijn hobby op een 'grŁndliche" manier oppakte.
Zijn opus magnum: alle Duits-Nederlandse grensstenen fotograferen inclusief de ontelbare tussenstenen. Veel tochten werden ondernomen met een vaste club grenspaal-vrienden. Bijzonder ook is dat hij kadaster-kaarten laat zien met de precieze plaats van de DE-NL-grensstenen. Ook andere grenspaalreeksen (o.a. in Duitsland) kregen hun aandacht.

http://www.adenlenie.nl
Ad en Lenie Rombouts  bewandelen en fotograferen grenspalen sinds 2005.  Ze hebben intussen de gehele landsgrens van Nederland afgelopen waarbij ze langs de Duitse grens ook de duizenden tussenpalen hebben opgezocht.  Dat  heeft geresulteerd in waarschijnlijk de meest complete fotocollectie van deze reeks grenspalen en die komt op hun kersverse website.  Eberhard Gutberlett  is trouwens al langer bezig om alle DENL-grenspalen te fotograferen en op internet te zetten:   http://www.eberhard-gutberlett.de
De website van Ad en Lenie is in blog-stijl opgemaakt en reserveert alvast ruimte  voor andere hobbies zoals geocaching. Vooralsnog concentreert de site zich  op de weergave van de Duitse  grenspaalfoto's en dat is al een hele klus.  Leuk detail  op de voorpagina: Ad op speurtocht met zijn kleinkind in de rugdrager. (27032009).

http://rienensamhome.blogspot.com/
Rien de Schipper is sinds 2005 bezig met grenspaalwandelen, zijn hond Sam gaat altijd mee. Hij begon met de Belgisch-Nederlandse grenspalen maar hij heeft nadien toch vooral naam gemaakt met zijn zoektochten naar de 'binnenlandse' grenspalen. Dat zijn bijvoorbeeld gemeente-grenspalen en grensstenen rond landgoederen. Hij heeft wat dat betreft de meest uitgebreide fotocollectie. Sam heeft een eigen pagina gekregen. Ook interessant: een to-do-lijst van 'binnenlandse' palen. (site-review 02042012)

http://grenspalenko.simplesite.com/430178170
De website van Aafko Tuin met veel reeksen grenspalen, zowel langs de landsgrenzen als 'binnenlandse'  palen in Nederland en Vlaanderen. Denk aan gemeentegrenzen, poldergrenzen, waterschapsgrenzen en provincie-grenspalen, we komen van alles tegen. Aafko is een echte speurder, zowel naar de grensmarkeringen in het veld als naar achtergrondinformatie. Wat betreft dat laatste zie Het Archief   waar documentatie over deze grenspaalreeks is opgenomen. Over de foto's: Aafko maakt mooie plaatjes! Wat opvalt bij zijn foto's is zijn oog voor detail: allerlei bijzondere aspecten rondom grenspalen en grensfenomenen worden vastgelegd.  Maar ook  zijn interesse voor landschap en natuur komt duidelijk naar voren. Er is een zekere overlap met de foto's op onderstaande site van Frans Meeus ( http://grenspalen.simplesite.com/430041423 )wat niet verwonderlijk want veel tochten maken deze twee enthousiaste mannen samen (site-review 24082016)

http://grenspalen.simplesite.com/430041423

Frans Meeus opereert vanuit Putte (B) onder Bergen op Zoom en heeft zijn hart verpand aan de tussen-grensstenen in West-Brabant. In "Het Archief"  staat een uitgebreid verslag van zijn zoektochten met bijzondere aandacht voor de curieuze reeks tusssenpaaltjes tussen gp259 en 260. Maar door de jaren heen heeft hij zijn werkterrein flink  uitgebreid. Hij 'doet' nu ook andere stenen en palen van de drie zuidelijke Nederlandse provincies die niet op de rijksgrens staan. En ook stenen en palen uit BelgiŽ en vooral van Vlaanderen die je op andere sites nog niet aantreft. Veel tochten worden ondernomen samen met Aafko Tuin (van http://grenspalenko.simplesite.com/430178170) . Op deze gevarieerde website zien we ook hoe je een grenspaal kunt namaken, een andere specialiteit van Frans (sitereview 24082016).

http://grenspalen.dorpstraat21.nl
Peter Gorissen kocht een digitale camera en ging aan de slag met de grenspalen in Zuid-Limburg. Maar ja, dan gaan al die andere palen lonken. Hij meldt op 25 januari 2004: "Dus, nog enkele mooie (of minder mooie) weekends en dan is het project Grenspalen Zuid Limburg klaar. Het vervolg rondom Maastricht is al in de voorbereidende fase." Op zijn site veel kaartmateriaal naast de grenspaalfoto's.

http://members.ziggo.nl/veenhh/borderland.htm
Site van Harry ten Veen, onze vooruitgeschoven post in internationale drielandenpunt-expedities. Voertaal is Engels. Naast provinciale grenspalen en nationale grenspalen worden ook buitenlandse grenspalen e.d. behandeld. Hoogtepunt wat mij betreft: de tocht over het ijs in de Dollard naar de meest noordelijke grensmarkering van Nederland.

http://www.gensnet.nl/Grenspalen
Een bescheiden begin van ene "Jan ķt moai en rom Frysl‚n". Zijn specialiteit: de provincie-grenspalen in het noorden van het land (30042007).

http://www.mijnalbum.nl/Album-4JSUR88Z-Foto's-van-Natuur-Landschap_en_lucht.html
Freddy Vermoesen - een automecanicien uit Aalst in BelgiŽ  - onderneemt regelmatig wandelingen langs onze zuidgrens en fotografeert daarbij de hoofdpalen.  Zijn foto's komen weer op een foto-site, een medium dat we steeds vaker zien.  Naast bovengenoemde link, zien we op http://www.mijnalbum.nl/Album-JKHUYVTS-Foto's-van-Overig.html  nog enkele foto's van de grenspalen van Oost-Vlaanderen (071208).

http://www.martenhogeweg.nl/Grenstochten/Index.html
Marten Hogeweg is een wandelaar die door grenspalensites als deze  geÔnspireerd raakte. Hij noemt het 'grenspalengekte'. Het resultaat zien we op deze site die weer een onderdeel is van http://www.martenhogeweg.nl  . Op dit moment heeft hij langs de Belgische grens gp126-209 gedaan en onder Eindhoven de zgn. Baroniepalen. Marten is een doorzetter, dat lezen we in zijn wandelverslagen. Je moet op de foto rechts klikken om de foto's tevoorschijn te roepen en die zijn verrassend fraai. …n in een groter formaat dan we gewend zijn op grenspaalsites. Zijn wandelroutes + de grenspalen (klikken op het kaartje) zijn erg duidelijk ingetekend op Googlemaps-kaartjes.  (30122009)

http://bornesfrontieres.lu/
Jos Goergen is begeesterd van de grenpalen tussen Luxemburg en BelgiŽ. We hebben het dan over de gietijzeren exemplaren  die identiek zijn aan de grenspalen langs onze zuidgrens. Maar hij is niet alleen begeesterd maar ook bijzonder daadkrachtig.  Hij organiseerde verschillende herstelprojecten en schreef een boek (zie de literatuurlijst) waarvan een 2e editie onderweg is. En nu deze website over de verschillende aspecten van de belux-grenspalen met veel fraaie en grote foto's.

http://www.grenspalen-plus.simplesite.com/
Website van Sander de Vos (2018), die zegt er zelf over: "toen ik in 2016 in Reuver kwam te wonen, op twee kilometer van de Nederlands-Duitse grens, raakte ik al snel besmet met het grenspaalvirus. Dit virus breidde zich uit met andere markeringspalen zoals  BWB- en HP palen langs de Maas en oude palen langs de wegen. Wil mijn foto's graag delen zodat dit anderen mogelijk kan helpen bij hun eigen ontdekkingstochten."

http://www.opdegrens.eu
"Op de grens": Dick Waanders en companen 'doen' de Duits-Nederlandse grenspalen in Twente en Overijssel. De verslagen van hun ontdekkingstochten zijn erg informatief en heel aardig om te lezen. De site als geheel is een grabbelton van informatie, ik ontdek steeds weer iets nieuws. Ook bijzonder: interviews met grenspaalliefhebbers. Je kunt lid worden van de Overijssels Grenspalen Verzamelaars Club en sinds kort kent de site een eigen forum (27022007)

Topografische sites

http://www.topotijdreis.nl/
Fantastische site waarin de topografische kaarten van Nederland worden getoond vanaf het begin. Via een tijdsbalk links kun je zeer gemakkelijk en snel heen en weer gaan in de tijd. Jammer dat je niet de coŲrdinaten van een bepaald punt kan zien. (14082016)

http://www.opentopo.nl/
Deze website " biedt gedetailleerde actuele kaartbladen waarin het beste uit open geodata bronnen is gecombineerd". Het resultaat is een verbluffende combinatie van kaartmateriaal van Nederland dat een gedetailleerd kaartbeeld oplevert dat zijn weerga niet kent. Voor ons is van belang dat het grensverloop erg precies is weergegeven en dat de meeste grenspalen erop staan. Je kunt het kaartmateriaal in allerlei resoluties downloaden maar ze zijn ook in twee online viewers te zien:
- http://app.map5.nl/nltopo/ : je kunt heel diep inzoomen maar dan verschijnen in de gratis versie meldingen op het scherm, een tikkie uitzoomen en ze verdwijnen weer. Er zijn verschillende kaartlagen beschikbaar waaronder oude topografische kaarten maar ook bijv. de LAW-wandelroutes. Nadeel: je kunt niet de coŲrdinaten van een bepaald punt zien.
- ESRI REST Webservice : hiermee kun je wel onbelemmerd inzoomen tot op kadastraal niveau en via het knopje Meten kun je de coŲrdinaten van een bepaald punt vaststellen.

http://www.watwaswaar.nl
Deze website is per 2016 gestopt. Wel wordt nog aangegeven waar het beeldmateriaal is geblven.
Oorspronkelijke beschrijving: "deze website is de opvolger van www.dewoonomgeving.nl en biedt een schat aan historisch kaartmateriaal van Nederland. Van bijna heel Nederland zijn er militaire kaarten uit 1840 - 1860 en kadasterkaarten uit 1832 van heel Nederland.  (29102007)"

Andere sites over Nederlandse grens(paal)zaken

http://palenzoeker.blogspot.com/
Een initiatief van Rien de Schipper, gebruik makend van een service van Google. Je kunt op deze palenzoeker-pagina zoeken in een aantal geselecteerde grenspaal-sites.  Die sites staan weer vermeld op de pagina.  Het voordeel is dat je een sterke filtering krijgt t.o.v. gewoon 'googlen'.  Je kunt echter niet op louter nummers zoeken. (07102010)

http://www.grenswandelen.nl/
Martin Willems uit Emmen is sinds 2003 met twee kameraden de Duits-Nederlandse grens aan het aflopen. Begonnen aan de Dollard, zijn ze begin 2011 bij Nijmegen aangekomen. Bedoeling is zoveel mogelijk de grenslijn zelf te bewandelen en daarbij worden en passant ook wel grenspalen gefotografeerd.  Als je zelf - zoals ik - deze grenslijn hebt bewandeld, dan zijn de fotoverslagen een feest van herkenning. De beleving van dat ge-avonturier langs de de grens komt mooi naar voren.  Wat de mannen o.a. intrigeert: het verschijnsel  'asfaltbotsing'. Waar ik jaloers op ben, zijn de interactieve kaarten van de etappes. (site-review 13012011). Update november 2019: ze starten met de Belgisch-Nederlandse grens, site op dit moment 'in construction'.

http://www.grebbelinie.nl/page/grenspalen
Op de uitstekende website over  de Grebbelinie -de waterlinie tussen Utrechtse Heuvelrug en de  Veluwe (1744-1940) -  is deze pagina gewijd aan de  honderden grenspaaltjes  die in de 19e eeuw geplaatst werden rond het  militaire  grondgebied.  De laatste jaren zijn er enkele tientallen teruggevonden.  (28042009)

http://www.eurostaete.eu
Gerard Beukeveld meent dat een grensstrook van 6 x 485 meter bij Coevorden niemandsland is ťn zijn eigendom. Hij heeft hier een eigen staat uitgeroepen: Eurostaete. Over alles is nagedacht: volkslied, grondwet, defensie en een "ministerie Binnenbuitenlandse Zaken". Eurostaete heeft geen inwoners, wel 6 miljard "uitwoners", aldus de website. (20080131)

http://www.tgooi.info/regio/grenspalen.php
Een overzicht van de zgn. Leeuwenpalen op de grens tussen Noord-Holland en Utrecht. In 1719 werden 23 van deze hardstenen palen geplaatst, daarvan zijn er nu nog 7 over. In 1925 werden een aantal replica's geplaatst. Rien de Schipper heeft deze serie trouwens ook compleet op: http://nhupalen.blogspot.com/

http://www.atlas-cultuurhistorie.nl
Op deze site staat informatie over alle monumenten in Overijssel. Daaronder vallen ook een aantal grenspalen en markepalen.

http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/nederland.html
Grensgeschiedenis: een uitgebreide grensgeschiedenis van Nederland als onderdeel van een voorstel voor "een kleinere Nederland, als tussenstap naar het verdwijnen van alle nationale staten in Europa". In de tekst weer allerlei links naar stukjes grensgeschiedenis.

http://www.bdmuseum.nl
Het Nederlandse belasting- en douanemuseum in Rotterdam. In het verleden heeft grenspaalpionier Co Bieze hier exposities gehad over zijn grenspaalonderzoek. Het museum zou zijn foto-archief hebben als ik me goed herinner. Op de site is er overigens geen enkele verwijzing naar grenspalen.

http://www.geocities.com/~worldwar1/draad.html
Over de electrische draad tussen BelgiŽ en Nederland in WO1

http://www.grenslandmuseum.nl
Het grenslandmuseum in Dinxperlo

http://users.bart.nl/~ravelijn/grenspalen
Over de militaire grenspalen in Nederland

Internationaal

http://www.alte-grenzsteine.de/
Een Duitse site over het boek van de webmaster over Duitse grenspalen.

https://groups.yahoo.com/neo/groups/borderpoint/info (Yahoo-account nodig)

Een onderzoeksinstituut dat zich met grenzen bezighoudt

geschiedenis en verhalen over de Duitse grens

Overzicht van enclaves wereldwijd

Over het Belgische gebied onder Vaals met stukjes grensgeschiedenis