Grenspalen in en rond Breda


In het 'binnenland' staan vele gemeentepalen, provinciepalen, jachtpalen etcetera etcetera. Die gaan langzamerhand meer lokken nu de rijksgrenspalen zo'n beetje allemaal gefotografeerd zijn. Gemeente Breda heeft enkele jaren geleden een inventarisatie gemaakt van alle grensstenen in de gemeente en dat leverde veel materiaal op. Het geeft daarmee ook een indicatie van wat er elders in het land nog te vinden moet zijn. Deze publicatie is door de gemeente in maart 2006 vrij ter beschikking gesteld.


Het artikel verscheen onder de titel "Van grenspalen tot schampstenen : een speurtocht naar kleine, maar waardevolle Bredase monumenten" in Archivaria : periodiek van het Stadsarchief Breda, nr. 7 december 2001. De auteur is Gerard Otten.
Het is in 2 versies beschikbaar als .pdf-bestand.

grenspalen-breda-volledige-tekst.pdf, de platte volledige tekst ( 175 Kb)

grenspalen-breda-artikel.pdf, dit is het gepubliceerde artikel inclusief afbeeldingen ( 800 Kb)

(NB: de teksten zijn te downloaden naar de eigen pc door rechts te klikken op de link en te kiezen voor "Doel opslaan als ....")

tumblr visitor stats